"Shonai"

“Shonai”

36″ x 36″ , mixed media on canvas